รัฐบาลญี่ปุนเตรียมการจัดการให้ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในไทย ได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca

รัฐบาลญี่ปุนเตรียมการจัดการให้ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในไทย ได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca
.
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนในประเทศไทยนั้น ทำให้จนถึงวันนี้มีประชาชนชาวไทยที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วเพียงแค่ประมาณ 5.5% เท่านั้น ถ้าเป็นชาวต่างชาติคงต้องรอคอยอีกอย่างยาวนาน ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เตรียมการจัดการให้ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกับประชาชนทุกคนในประเทศญี่ปุ่น
.
โดยวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดแถลงข่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความยากลำบากของนักธุรกิจ และครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยว่า ถ้าจะต้องเดินทางกลับมาฉีดวัคซีนในประเทศบ้านเกิดนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าเดินทาง และค่าโรงแรมในการกักตัวอีกด้วย
.
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแผนจัดสรรงบประมาณ และจัดเตรียมวัคซีนยี่ห้อ Astra Zeneca ให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนในเมืองไทยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เฉพาะกิจของสถานทูตจากนั้นชาวญี่ปุ่นทุกคนจะได้รับจดหมายหรือคูปองไปฉีดวัคซีนได้ตามโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ตามสะดวก
.
ข้อมูลข่าว
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/amp/000223860.html