โอซาก้าออกมาตรการพิเศษ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดระดับสูงสุด

ทางการท้องถิ่นจังหวัดโอซาก้าได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงสุดแล้ว (ระดับรองถัดลงมาจากการประกาศใช้ พ.ร.ก สถานการณ์ฉุกเฉิน)
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการนี้จะได้ผลมากเพียงใดภายหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ ซึ่งถ้าหากไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังรัฐบาลท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องประกาศใช้ พ.ร.ก สถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง โดยมาตรการต่อไปคาดว่าผู้ว่าราชการหนุ่มจะใช้ยาแรงที่สุดตามสไตล์ชาวคันไซ นั่นคือ การสั่งปิดร้านอาหาร ผับบาร์ สถานบันเทิงทุกชนิดให้เรียบ ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเอง
เนื่องจากปัจจุบันนี้สถานพยาบาลมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยหนักถึง 91.7% แล้ว และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารักษาโรคในโรงพยาบาลได้ ทั้งผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดมะเร็ง โรคร้ายแรงอื่นๆ ผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนน
ดังนั้นขอให้ประชาชนชาวภูมิภาคคันไซให้ความร่วมมืองดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
❌ งดการสังสรรค์กินดื่มนอกบ้าน
❌ งดการจัดงานปาร์ตี้รื่นเริงทุกประเภท
❌ งดการเที่ยวร้านกินดื่มในช่วงกลางคืนด้วย

แหล่งข่าว ANNnewsCH