เหรียญ 5 เยน ของญี่ปุ่น เครื่องรางนำโชคที่ควรมีพกติดตัว

“เงิน” ที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันนั้น ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกรวม ๆ ว่า โอะคาเนะ (お金 okane) ธนบัตร จะเรียกว่า ซัทสึ (札 satsu) หรือ ชิเฮ (紙幣 shihei) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีธนบัตรอยู่ 4 ชนิด คือ 1,000 เยน 2,000 เยน* 5,000 เยน และ 10,000 เยน ส่วน เหรียญ จะเรียกว่า โคกะ (硬貨 kouka) แบ่งเป็นชนิด 1 เยน 5 เยน 10 เยน 50 เยน 100 เยน และ 500 เยน
.
สำหรับเหรียญ 5 เยน หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า โกะเอนดามะ (5円玉 go-en dama) ที่ใช้กันในปัจจุบันผลิตจากทองแดงและสังกะสี มีลักษณะเป็นสีเหลืองทอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. รูตรงกลางเหรียญมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม.ม. เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1959 (ปีโชวะที่ 34) บนเหรียญพิมพ์ลายรวงข้าว สายน้ำ และฟันเฟือง เมื่อนำ 3 สิ่งนี้มารวมกันก็จะหมายถึง อุตสาหกรรม การเกษตร และการประมง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้านั่นเอง
.
เหตุที่ชาวญี่ปุ่นนิยมพกเหรียญ 5 เยน ติดตัวไว้หรือนำไปบริจาคหรือทำบุญที่วัดก็เนื่องมาจากคำว่า โกะเอน (5 เยน) นั้นพ้องเสียงกับคำว่า โกะเอน (ご縁) ที่แปลว่า “การขอพรจากเทพเจ้า” หรือคำว่า “วาสนา” ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่า หากใช้เหรียญ 5 เยน บริจาคหรือทำบุญที่วัดหรือศาลเจ้าจะทำให้เข้าใกล้เทพเจ้าได้มากยิ่งขึ้น และนำพาบุญวาสนามาให้แก่ตนเอง
.
นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังนิยมนำเหรียญ 5 เยนมาทำเป็นเครื่องรางพกติดตัวหรือนำมาห้อยโทรศัพท์มือถือ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองและช่วยให้โชคดีอีกด้วย